Opći uvjeti kupnje

Ovim se uvjetima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. E-mobile Web Shop Internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uvjetima i pravilima.
Prodavatelj je ETRANET mobile d.o.o., a Kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je Prodavatelju te izvrši plaćanje uplatom u pošti, banci, FINI, Internet bankarstvom, virmanom ili debitnom/kreditnom karticom.

NARUČIVANJE
Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu. Sve cijene izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn), s PDV-om. Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u košaricu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.
Kupac može raskinuti ugovor po Članku 44. Zakona o zaštiti potrošača.

PLAĆANJE
Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od debitnih/kreditnih kartica: Mastercard®, Maestro® ili Visa. Osim online plaćanjem narudžbu je moguće platiti pouzećem, virmanom, uplatom u pošti, banci, FINI ili Internet bankarstvom.
Naručeni proizvodi će biti poslani nakon prijenosa novca na račun Prodavatelja.

ISPORUKA
Prodavatelj se obvezuje poslati pošiljku Kupcu onoga trenutka kada je vidljiv prijenos novca na račun Prodavatelja.
Ukoliko su proizvodi odmah na raspolaganju u isporuku se kreće odmah. Ukoliko roba nije na raspolaganju, Prodavatelj će Kupca obavijestiti (pismenim putem ili telefonski) o mogućem roku isporuke. Kupac tada može prihvatiti novi rok isporuke ili otkazati narudžbu.
Naručeni proizvodi pakiraju se na način da tijekom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja Kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod dostavljaču (djelatniku tvrtke koja vrši dostavu). Prodavatelj se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati tijekom dostave.
Ako Kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, Kupac ima pravo o tome obavijestiti Prodavatelja kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.
Ako Kupac odbije primiti robu koju je naručio Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku. Prodavatelj se obvezuje poslati pošiljku Kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu o uplati. Nakon zaprimanja te potvrde Prodavatelj se obvezuje poslati pošiljku u roku do 5 (pet) radnih dana.
Nakon što dostavljač (tvrtka koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane Prodavatelja, Prodavatelj više nije odgovoran za daljnji tijek isporuke i eventualna kašnjenja te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje manipulacije i isporuke robe.
Ako Kupac umjesto dostave izabere opciju downloada proizvoda, Prodavatelj se obvezuje poslati obavijest isključivo u obliku elektronske pošte Kupcu na kojoj će se nalaziti linkovi za download i upute. Nakon primitka elektronske pošte (obavijesti o downloadu) Kupac može odmah pristupiti downloadu proizvoda.

JAMSTVO I SERVISI
Za svaki proizvod iz asortimana Prodavatelja koji je oglašen na  www.emobile.hr Kupac ostvaruje prava iz jamstva prema jamstvenom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobiva zajedno sa kupljenim proizvodom.
Podatci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se jamstvenom listu kojeg kupac dobiva zajedno sa kupljenim Proizvodom.
Kada Kupac ostvaruje prava iz jamstva, a što mora biti u skladu sa jamstvenim listom, tada isti reklamaciju ima pravo podnijeti Prodavatelju na u ovim uvjetima naznačenu e-mail adresu i/ili adresu sjedišta Prodavatelja, u kojim slučajevima će Kupca kontaktirati Prodavatelj.

RASKID UGOVORA I POVRAT
Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na link koji se nalazi na dnu svake stanice pod ” Uvjeti korištenja”.
Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje robe u posjed kupcu bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
– ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke te nije moguće daljnje korištenje
Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka.
Izjavu o raskidu Ugovora Kupac možete poslati poslanom poštom (na ETRANET mobile d.o.o., Radnička cesta 177, 10000 Zagreb), Telefaksom na 01/6402 001 ili elektroničkom poštom na prodaja@emobile.hr, u kojoj je potrebno navesti: Broj računa, datum računa, ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.
Ako Kupac jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Prodavatelj zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je Kupac odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. U slučaju da Kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Prodavatelj može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.
Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu ETRANET mobile d.o.o., Radnička cesta 177, 6. kat, 10000 Zagreb bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavatelju, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.
Izravne troškove povrata robe Kupac mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 01/6402 003 ili se javi na prodaja@emobile.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.
Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti Prodavatelju iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio Prodavatelja o jednostranom raskidu Ugovora.

REKLAMACIJE
Prodavatelj se obvezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na www.emobile.hr. Slika koja ilustrira proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda te Kupac ne može reklamirati ovaj segment. U slučaju tehničke neispravnosti proizvoda Prodavatelj preuzima potpunu odgovornost. U slučaju tehničke neispravnosti, Kupac je dužan reklamirati proizvod u roku od 4 (četiri) radna dana. Nakon što reklamira tehničku neispravnost Kupac je dužan poštom, uz dostavnicu, vratiti tehnički neispravan proizvod nakon čega će Prodavatelj u roku od 3 (tri) radna dana poslati Kupcu zamjenski proizvod, bez ikakve naknade. U slučaju gore navedenog Kupac nema pravo tražiti povrat novca, već isključivo zamjenski proizvod.
ETRANET mobile d.o.o. nudi uslugu servisiranja i prodaje zamjenskih dijelova.
Prodavatelj nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača (tvrtka koja obavlja poslove dostave proizvoda).
Ako Kupac odabere opciju downloada proizvoda te Kupac ne bude u mogućnosti obaviti download zbog tehničkih problema uzrokovanih na serveru Prodavatelja, Prodavatelj se obvezuje poslati elektronsku poštu s novom mogućnosti za download za što Kupac ne snosi nikakve troškove. U slučaju da Kupac niti tada ne bude u stanju obaviti download koji je uzrokovan zbog tehničkih problema na serveru Prodavatelja, Kupac je dužan o tome kontaktirati prodajnu službu Prodavatelja koja će ponuditi adekvatno rješenje koje u sebi neće sadržavati nikakvu naknadu i daljnje troškove od strane Kupca. Kupac nema pravo tražiti povrat novca u ovoj situaciji.
U slučaju da Kupac ne može downloadati proizvod, a tehnički problemi nisu vezani za Prodavatelja, već su uzrokovani od strane Kupca, operatera ili treće osobe Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost i nije dužan Kupcu omogućiti download ili isporuku robe bez naknade. Kupac je u roku od 5 (pet) radnih dana dužan downloadati proizvod, nakon toga više neće moći , bez obzira što je izvršio uplatu, downloadati proizvod. U ovom slučaju Kupac se odriče bilo kakve reklamacije.

OPĆENITO
ETRANET mobile d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila. Sve promjene primijenit će se na korištenje www.emobile.hr stranica. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupnje.
Usluge koje Vam pruža E-mobile Web Shop ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. ETRANET mobile d.o.o. nije odgovorna za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći. Iako vam ETRANET mobile d.o.o. nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, ETRANET mobile d.o.o. ne može garantirati da će usluge na www.emobile.hr odgovarati vašim potrebama. ETRANET mobile d.o.o. također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo vas da je prijavite našem kontakt centru na broj telefona 01/6402 003 ili na e-mail prodaja@emobile.hr kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.